Rólunk

Adószám19225438-1-42
Statisztikai számjel19225438-9312-521-01
Szervezet nyilvántartási száma01-02-0017291
MegnevezésPannónia Sportegyesület
Rövidített névPSE
Székhely országMagyarország
Szervezet székhelye1106 Budapest, Fehér út 1. 5. em./510.
Országos azonosító0100/60734/2019/2300046730300
Eljáró bíróság neveFővárosi Törvényszék
Ügyszám16.Pk.60734/2019
Régi nyilvántartási szám formátum17291/2019

A szervezet célja:
A Magyar Honvédség ellátási körébe tartozó személyek, Nemzeti Adó és Vámhivatal,valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek személyi állományának fizikai felkészítésében és sporttevékenységének fejlesztésében való részvétel, sportolási feltételeinek biztosításában való közreműködés. A sportegyesület célja a Tömeg és Látványsportág népszerűsítése, művelése, sportoló diákok környezetvédelemre való nevelése. Működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulói, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét. Együttműködik területének állami, társadalmi szerveivel. A sportegyesület nemzetközi tevékenységet folytat.

A szervezet cél szerinti besorolása:
Sporttevékenység, Szabadidős és hobbitevékenység, oktatási tevékenység
A szervezet típusa: egyesület
A szervezet formája: sportegyesület
A képviselő: Bezeczki Ernő István
A képviseleti jog gyakorlásának módja: általános, önálló
A képviseleti megbízatás időtartama: 5 év
Az alapszabály kelte: 2019.év október 21.

A sportegyesület célja a Tömeg és Látványsportág népszerűsítése, művelése, sportoló diákok környezetvédelmére való nevelése.

Működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulói, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét. Együttműködik területének állami, társadalmi szerveivel. A sportegyesület nemzetközi tevékenységet is folytat.

Tevékenységünk:

A sportegyesület alaptevékenysége a Sporttörvényben meghatározott célok és közfeladatok megvalósítása érdekében a Látvány és Tömegsport sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. (Sporttörvény 16.§.(1))

A sportegyesület által végzendő közfeladatok:

  • gondoskodik – a köznevelésről szóló törvényben meghatározottak szerint – a mindennapos testedzés feltételeinek megteremtéséről a közoktatásban, továbbá közreműködik ezek biztosításában a felsőoktatási intézményekben és a felsőoktatási kollégiumokban (Sporttörvény 49.§.b))
  • elősegíti az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtését (Sporttörvény 49.§.c))
  • az esélyegyenlőség jegyében támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és a családok sportját, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportját, (Sporttörvény 49.§.e))
  •  korlátozza a sport önveszélyeztető, káros megnyilvánulását és ellenőrzi a doppingtilalom betartását, (Sporttörvény 49.§.f))

A sportegyesület szolgáltatásai tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül más személyek számára is hozzáférhetőek.